Gehele blad

Energie pompen in duurzaamheid

Gehele blad
5

Berichten:

- Hoogtedata beheerpakket
- Kapotte riolering verstoort po(e)pfestival
7

Gemaleninspectie ‘nieuwe stijl‘

In 2011 is in de gemeente Eijsden-Margraten grootschalig onderhoud gepleegd aan vijf gemalen. Dit gebeurde volgens de gemaleninspectie ‘nieuwe stijl‘ die Sulzer Pumps samen met de gemeente heeft ontwikkeld. In 2013 krijgt deze operatie een vervolg met opnieuw een inspectie van vijf gemalen.
8

Veel beheerders bij gemeentes lopen onbewust groot risico

Je komt ze in elke gemeente tegen: riool- en minigemalen. In Nederland staan ongeveer 200.000 minigemalen en 100.000 rioolgemalen. Allemaal zijn ze voorzien van een besturingskast met elektrische schakelapparatuur. Als gemeente ben je eigenaar van deze installaties en moet je je conformeren aan de geldende regelgeving. Naar schatting 60 à 70 procent van de beheerders realiseert zich niet of onvoldoende dat zij een wettelijke verplichting hebben om deze installaties volgens de regelgeving te beheren en te onderhouden.
10

Omschakel(kast)en

In Elburg zijn onlangs 184 schakelkasten voor drukriolering geplaatst. De gemeente koos voor een openbare aanbesteding. Eén van de besteksvoorwaarden was dat de vier inschrijvers een proefkast moesten leveren en installeren. Niet de laagste prijs, maar de kwaliteit van de aanbieder gaf de doorslag. Uiteindelijk sleepte Landustrie de aanbesteding in de wacht.
12

Stadsgebonden putdeksels in Nederland

Niet alleen in Japan zijn bijzondere putdeksels te vinden. Ook in Nederland zijn er gelukkig in diverse steden en dorpen putdeksels te zien met een verwijzing naar de omgeving en locatie. Dikwijls is dit in de vorm van de vermelding van een stadsnaam, bijvoorbeeld zoals in Hilversum.
14

Gemaal 2.0: mijn pomp als informatiebron

Een pomp is meer dan een apparaat dat rioolwater van punt A naar B brengt. Het functioneert in een systeem dat aan eisen van de omgeving moet voldoen en niet tot overstorten of water op straat mag leiden. Sterker nog: een pomp moet tegenwoordig in zijn totale lifecycle worden beoordeeld en is vaak in een ingewikkelde EMVIformule doorberekend op energiezuinigheid. Hoe kan de pomp als asset worden ingezet om al deze uitdagingen het hoofd te bieden?
16

Emissiebestrijding bij rioolgemalen

Bij rioolgemalen en rioolputten kan H2S vrijkomen dat zich kan uiten in geuroverlast. In hoge concentraties kan dat tot (levens) gevaarlijke situaties leiden. Er zijn diverse technieken beschikbaar om geuroverlast en risicovolle situaties te bestrijden. Deze technieken brengen echter (hoge) kosten met zich mee, vragen om menskracht, veroorzaken vaak afvalproducten en werken niet altijd naar behoren. De implementatie van de innovatie ‘de kelderballon‘ kan een effectieve en betaalbare oplossing voor dit probleem te bieden.
19

Pompenmatrix

Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van pompen? En wanneer kan er het beste voor een specifieke pomp gekozen worden? In het meinummer van vakblad Riolering staan pompen centraal en worden deze vragen beantwoord. Dit themanummer besteedt niet alleen aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van pompen maar ook aan de ervaringen hiermee. Op deze matrix treft u verschillende bedrijven aan die pompen aanbieden. U kunt in één oogopslag zijn in welke disciplines een bedrijf gespecialiseerd is, zodat het maken van een keuze vereenvoudigd wordt. De redactie wenst u veel wijsheid bij uw keuze toe.
23

Heel Limburg onder de knop

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) - een samenwerkingsverband van de Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas - en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) zijn gestart met ieder één centraal procesautomatiseringssysteem. WAUTER (een afkorting van WaterAUTomatisERing) maakt het mogelijk maakt om 14 zuiveringsinstallaties en 144 gemalen vanaf één punt te bedienen.
25

Smart Asset Management

Gegevensbeheer - of asset management - is een heet hangijzer voor gemeenten, want hoe zorg je ervoor dat je al je gegevens netjes bij elkaar houdt en het overzicht houdt? Volgens Marc Nelisse van Wateradvies en Peter Spoelstra van S.P.A. project
27

Drugsgebruik opsporen via rioolwater

De organisatie Moedige Moeders denkt dat 70 procent van de jongeren in Nijkerk drugs gebruikt van een jointje tot zware harddrugs. Daarom hebben de moeders het rioolwater van het Gelderse stadje op drugs laten onderzoeken. Afgelopen maand is het laatste watermonster genomen. De uitkomst moet het drugsgebruik in kaart brengen.
28

Imago beschadeging Af laten nemen

Ga middenin groep rioolbeheerders staan en roep ‘IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)‘. Wedden dat je een hoop reacties krijgt en er een levendige discussie - of misschien wel klaagzang - ontstaat? IBA‘s hebben zich de afgelopen jaren niet populair gemaakt, omdat ze vaak niet naar behoren functioneerden. Copier Milieu
30

Geen bijval voor uitval meer

Automatisering is een geweldig hulpmiddel, totdat een systeem uitvalt. Dan is het, zeker in water- en afvalwaterbeheer, al snel een calamiteit die de voorpagina‘s haalt. Met de moderne techniek is uitval uitzonderlijk, maar een aantal organisaties wilde op alles voorbereid zijn. Ze vroegen Xylem Water Solutions om een oplossing die garandeert dat een systeem niet uitvalt. De oplossing kwam in de vorm van de redundant uitgevoerde hoofdpost Aquaview .
31

Water volgens Wouter: Putdeksels op straat na stroomuitval

Als het hard regent, is de hoeveelheid hemelwater die naar de rwzi wordt verpompt verwaarloosbaar ten opzichte van wat er uit de lucht valt. Dan maakt het voor de kans op water op straat nauwelijks uit of de pompen wel of niet draaien. Tóch ben ik al een paar keer een geval tegengekomen waar pompafslag de oorzaak was van afvalwater op straat.
32

Detective in een ondergronds labyrint

Met het toenemen van de kennis en de bewustwording van hygiëne is de riolering in Nederland in de loop van de 20e eeuw volledig ondergronds gegaan. Via een ingenieus stelsel van buizen en pompen wordt ons vuile water snel en onzichtbaar afgevoerd. Hoe onzichtbaarder des te beter, want niemand wil graag geconfronteerd worden met eigen en andermans vuil. Maar hoe krijg je nu goed inzicht in het functioneren van dit ondergrondse, onzichtbare labyrint van buizen? Speurwerk kan uitkomst bieden.
34

Energie pompen in duurzaamheid

De pistonpompen van waterzuiveringsinstallatie Noord-Holland in Warmenhuizen waren aan vervanging toe, maar waren inmiddels sterk verouderd. Wat nu? De oplossing voor dit probleem kwam van Mavitec Green Energy. Dit bedrijf plaatste een pompinstallatie op proef. Eric Jansen, verantwoordelijk voor de service en onderhoudswerkzaamheden in ‘Regio Noord‘ van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is tevreden.
36

Productinfo:

- Ergonomische rioolreinigingsinbouwunit
- Subtech presenteert leidingreparatietechnieken
- App(etijtelijke) uitvinding
- Individueel design voor lijnafwatering Meubelplein
- Krattenberging De Haak om Leeuwarden