Gehele blad

Riolering in de antieke stad Sagalassos

Gehele blad
7

Interview met Kris Peeters, Vlaams minister van Leefmilieu

Kris Peeters is nu ongeveer een jaar in functie als Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Hij is dus ook verantwoordelijk voor riolering en waterzuivering. Bij zijn aantreden trof hij een lichtelijk chaotische toestand aan. Hij moest vaststellen dat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van de subsidiemogelijkheden voor de gemeentelijke riolering. Werk aan de winkel dus!
11

Wateraanvoer, - afvoer en riolering in de antieke stad Sagalassos

De opgravingen die sinds 1990 worden uitgevoerd in het stadscentrum van het antieke Sagalassos leverden ook heel wat informatie over het waternetwerk van deze stad. Dit waternetwerk wordt bestudeerd in het kader van het onderzoek naar de historische stadsontwikkeling van Sagalassos van de laat-Hellenistische periode tot in de zevende eeuw n.Chr. Femke Martens neemt ons mee naar Zuidwest-Turkije.
30

Het Intelligente Riool

Gemengde rioolsystemen hebben een aantal nadelen; zo stroomt via overstorten geregeld (verontreinigd) rioolwater op oppervlaktewater en er komt met enige regelmaat rioolwater op straat voor. Om deze nadelen tegen te gaan wordt een alternatief gemengd rioolsysteem voorgesteld. Cornelis de Haan presenteert het Intelligente Riool.
45

Fleatrap, een module ter voorspelling van parasitair water

De Vlaamse waterzuiveraar Aquafin NV heeft een instrument ontwikkeld, Fleatrap genaamd, waarmee de hoeveelheid parasitair water kan worden ingeschat aan de hand van een eenvoudige influentmeting (debietreeks). Geert Dirckx, Davide Bixio, Chris Thoeye en Greet De Gueldre bespreken de voor-en nadelen van de verschillende berekeningsmethoden in Fleatrap.
57

Verontreinigd water provinciale wegen: risico‘s en maatregelen

Bodem en oppervlaktewater langs autowegen worden diffuus belast door run-off en verwaaiing. Regionale overheden willen hier graag maatregelen tegen nemen, maar missen inzicht in de risico‘s voor de bodem- en waterkwaliteit en de effectiviteit van emissiereducerende maatregelen. Peter Schipper, Lideke Vergouwen, Sandy Mensing en Rob Comans deden onderzoek bij twee drukke provinciale wegen.
72

Verslag 10th international conference on urban storm drainage

Van 22 tot 27 augustus 2005 vond in Kopenhagen (Denemarken) de tiende internationale conferentie (ICUD10) plaats over stedelijke afwatering. Het driejaarlijkse congres, georganiseerd door IAHR/IWA, heeft als doel het verspreiden van significante onderzoeksresultaten binnen de internationale vakwereld op het vlak van stedelijke afwatering. Michel Moens en Guido Vaes praten de lezer bij.