Gehele blad

Doetinchem zet in op educatie en renovatie

Gehele blad
5

Berichten

- De tunnelvisie van Londen
- Bob
6

Water in openbare ruimte moet gezonder

Water op straat en water in bedriegertjes of fonteinen is niet van dezelfde kwaliteit als zwemwater, waardoor kinderen die in dit water spelen, ziek kunnen worden. Met eenvoudige maatregelen is dit te voorkomen. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Best urban water management practices to prevent waterborne infectious diseases under current and future scenarios‘ waar Heleen de Man onlangs op gepromoveerd is aan de Universiteit Utrecht.
8

Rioolgemalen op de schop

In gemeente Doetinchem zijn recentelijk twee rioolgemalen gerenoveerd. In de EMVI-aanbesteding werd gehamerd op het belang van duurzaamheid en educatie. De gemeente wil de bevolking op het nut van riolering wijzen en hen betrekken bij de werkzaamheden.
11

Ten Velde met van der Velden: Wie draait op voor de schade?

Schade is iets dat je niet wilt. Het overkomt je bij een ongeluk of na een foutje. Soms kun je bij een ander aankloppen om schadevergoeding maar een andere keer zit je zelf op de blaren. Hoe zit dat in ons vakgebied? Ik ben nog niet zo goed thuis in dit specifieke onderwerp. Om de gedachten te bepalen bespreek ik drie gevallen van schade die u waarschijnlijk zult herkennen vanuit privé, kantoor en werk.
12

Kennis levert

De visitatiecommissie Waterketen zorgt sinds haar aantreden vorige zomer voor een stevige focus op samenwerking in de waterketen en is hèt middel om vooruitgang te boeken op de drie K‘s: Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid. Betere samenwerking kan zeker helpen, maar bijvoorbeeld de benchmarks riolering hebben laten zien dat schaalgrootte op zichzelf geen enkele garantie biedt voor een meer doelmatige invulling van de zorgplichten. De echte winst die te behalen valt in de waterketen hangt samen met Kennis, oftewel de vierde K.
14

Accepteren of reguleren?

Onze neerslaggebeurtenissen worden steeds extremer. Wat vroeger heftig was is nu normaal en het komt ook nog eens vaker voor. De gevolgen van de hevige neerslag zijn meer en meer zichtbaar in de openbare ruimte, met de bijkomende problematiek. Steeds vaker leidt dit tot discussies tussen ontwerpers, rioleurs, bestuurders en burgers. Hoe ver willen we nog gaan met oplossingen in onze overvolle ondergrond?
16

Pompselectie in een notendop

Het lijkt eenvoudig: De pomp die draait en het water wordt verplaatst van A naar B. Maar wat komt er eigenlijk bij kijken om een goede pomp te selecteren?
19

Pompen matrix 2014

Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van pompen? En wanneer kan er het beste voor een specifieke pomp gekozen worden? In het meinummer van vakblad Riolering staan pompen centraal en worden deze vragen beantwoord. Dit themanummer besteedt niet alleen aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van pompen maar ook aan de ervaringen hiermee. Op deze matrix treft u verschillende bedrijven aan die pompen aanbieden. U kunt in één oogopslag zijn in welke disciplines een bedrijf gespecialiseerd is, zodat het maken van een keuze vereenvoudigd wordt. De redactie wenst u veel wijsheid bij uw keuze toe.
22

Kun je op groene daken bouwen?

Een manier om het rioolstelsel te ontlasten bij extreme neerslag is de inzet van begroeide daken. Deze groene daken houden water vast, zodat het vertraagd afgevoerd kan worden. Althans dat is het streven. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) organiseerde een symposium waarin over deze producten werd gesproken. Voor- en tegenstanders ontmoetten elkaar en discussieerden over de rol van waterbeheerders, nu en in de toekomst.
25

VLARIO-dag 2014

Een nieuw jaar, een nieuwe VLARIO-dag en dit jaar ook een nieuwe voorzitter. Professor Jean Berlamont van de KU Leuven volgt Hubert Decramer op als voorzitter van het Vlaamse kennisplatform voor de rioleringssector. De wisseling van de wacht verandert niet veel aan de doelstellingen, want het platform blijft zich inzetten voor de rioleringssector en kennisuitwisseling.
28

Water volgens Wouter: Twee emmertjes...

Pompen vertegenwoordigen slechts een fractie van de vervangingswaarde van een rioolstelsel. Op het totaal van een afvalwatersysteem vallen de aanschafkosten van pompen al helemaal in het niet. Voor het functioneren van het systeem zijn de pompen echter essentieel en dus van onschatbare waarde.
29

Slimme pompen lossen storingen sneller op

Grundfos heeft een nieuwe generatie SEG-pompen voor afvalwaterverwerking ontwikkeld. Deze pompen zijn uitgerust met de AutoAdapt-technologie, die volgens de producent voor een hogere bedrijfszekerheid zorgt en het beheer van de pompen vereenvoudigt. Diverse gemeenten, waaronder Boxmeer en Horst aan de Maas, hebben deze pompen in de praktijk uitgetest.
30

Energie-effect van keuzes in de waterketen

In ons werk als riool- en waterbeheerders maken we dagelijks keuzes welke invloed hebben op ons energiegebruik. In 2012 is op de RIONEDdag een boekje uitgereikt (‘Water en energie‘) waarin de effecten van een aantal van die keuzes op het totale energiegebruik in de waterketen zijn uitgewerkt. Aanvullend op dat boekwerk heeft Royal HaskoningDHV in samenwerking met gemeente Den Haag de energie-effecten van een viertal maatregelen uitgewerkt.
32

Gefilterde blik op implementatieproces

Duurzaamheid is geen modewoord meer. Het is een ingeburgerd principe om kosten te besparen en zaken ook voor de lange termijn slim te regelen. En passant komt dit ook het imago van de organisatie ten goede. Het is dan ook niet verwonderlijk dat duurzame oplossingen - zoals de toepassing van een Pharmafiltersysteem - zich op een toenemende belangstelling mogen verheugen.
34

Vier jaar BRL K14020

Het is nu ongeveer vier jaar geleden dat de KIWA Beoordelingsrichtlijn, BRL K14020 getiteld ‘Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen‘ op de markt kwam. Bedoeld als een APK keur en een stuk gereedschap voor rioolbeheerders bij aanbestedingen, een handvat voor monteurs en een handleiding voor toezichthouders. Heeft deze BRL zich waargemaakt?
36

Als een bloc voor een pomp gevallen

KSB brengt een nieuwe versie van de Etabloc blokpompen op de markt. Deze verbeterde editie omvat 43 pompgrootten, die worden aangedreven door twee- of vierpolige motoren.
37

Productinfo

- Hatenboer-Water ontvangt certificaat
- Inspiratie Putten uit slimme kast
- Intensivering recycling