Gehele blad

Afkoppelen met de koning der dieren in Beneden-Leeuwen

Gehele blad
4

Berichten

- Waterschapsverkiezingen 2015
- Opknapbeurt Vierlingsbeekse Molenbeek van start
6

Drijvende huizen beschermen tegen overstromingen en rampen

Met het ontwerpen van drijvende huizen en andere gebouwen die bestand zijn tegen zeespiegelstijging en overstromingen en van sterke constructies die een tsunami kunnen weerstaan, biedt het Nederlandse ingenieurs
7

Nieuw membraan zorgt voor beter bestaan

Nieuwe selectieve membranen in de vorm van dunne holle rietjes, kunnen de waterzuivering verbeteren. Dat komt naar voren uit onderzoek van Joris de Grooth van UT-onderzoeksinstituut MESA . De belangrijkste voordelen van de nieuwe membranen zijn dat ze de drinkwatervoorziening eenvoudiger en daarmee goedkoper kunnen maken en dat ze microverontreinigingen - zoals medicijnresten - beter kunnen verwijderen.
8

Waterspuwers: bruljant of briljant idee?

In Beneden-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) is het onmogelijk om regenwater te infiltreren vanwege de kleiige bodemopbouw. Om het belang van afkoppelen en de juiste afvoer van regenwater te benadrukken, is voor een slimme en leuke oplossing gekozen. In nieuwbouwwijk het Leeuwse Veld wordt namelijk gebruik gemaakt van waterspuwers en watertegels.
12

Ruim 47 km riolering

In 2014 heeft de gemeente Rotterdam in totaal 47,2 km riolering vervangen. Dit resultaat is hoger dan ooit. Een goed werkend rioleringssysteem is van groot belang voor het functioneren van de stad en draagt bij aan droge voeten voor Rotterdammers. Als in 2015 nog 41 km wordt vervangen, dan is de totale opgave van 190 km in vijf jaar gerealiseerd.
14

Londen wil riant riool

De afgelopen jaren wordt in Londen gesproken over een forse uitbreiding van het rioolstelsel. Er moet een zogenaamd ‘super sewer’ komen. September vorig jaar gaf de gemeente groen licht, zodat het omvangrijke project in 2016 van start kan gaan. Waterbedrijf Thames Water is verantwoordelijk voor de uitvoering van de klus die ‘Thames Tideway Tunnel’ gedoopt is.
17

Meekoppelmetro in de praktijk

De klimaatbestendigheid van steden is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Elke maatregel aan de stedelijke infrastructuur kan daarbij worden gezien als een kans om een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie. In het handboek Meekoppelen worden proceshandvatten gegeven om de aanwezige kansen te pakken. In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en drinkwaterbedrijf PWN is voor een casus in Hoofddorp de meerwaarde van het toepassen van de Meekoppelmetro onderzocht.
18

Twintig jaar verstandig omgaan met hemelwater in Nederland

Door klimaatverandering hebben we, vooral in de zomer, te maken met een toename van neerslagpieken. Bij gemengde rioolstelsels resulteert dit in verdund rioolwater op straat en het overstorten van rijkswaterzuiveringsinstallaties waardoor het oppervlaktewater vervuild wordt.
23

Finse firma fabriceert doorlatende verhardingen voor Noorse condities

In samenwerking met een aantal partners heeft VTT Technical Research Centre of Finland Ltd doorlatende verhardingen ontwikkeld die onder de meest barre omstandigheden moeten werken. Bij stormen en hevige regenval moeten de voorzieningen het water in stedelijk gebied probleemloos weg kunnen voeren. Het systeem is berekend op de toekomst waarin naar verwachting nog zwaardere buien vallen. Later dit jaar worden pilotprojecten opgestart om het systeem te testen en perfectioneren.
25

Hoofdrekenen

De software die ons ter beschikking staat biedt indrukwekkende mogelijkheden. Bijna alles is tegenwoordig uit te rekenen. Maar is het ook verstandig om die mogelijkheden altijd te gebruiken en telkens de computer tevoorschijn te (laten) halen? Wanneer moeten we juist kiezen voor een grove benadering op de achterkant van een sigarenkistje?
26

Douchen met regenwater

Iedere dag gebruiken we per persoon 120 liter drinkwater, maar daarvan gebruiken we minder dan 10 liter voor consumptie en de afwas. Meer dan 110 liter is prima te vervangen door regenwater. En dat is schoon, zacht én gratis.
27

Keuzepunten voor het waterschap

Binnenkort zijn er verkiezingen voor het bestuur van de meeste waterschappen. Ze worden ditmaal gecombineerd met andere verkiezingen om de opkomst een beetje op te krikken. Laten we eens nagaan wat er zoal te kiezen valt.
28

Uitvinding voegt echt iets toe

De gemeente Bergen is de trotse eigenaar van een kolkloze wijk. Wateroverlast is effectief aangepakt door de implementatie van de zogenaamde drainvoeg. Dit is een stevige strook van naaldvilt - als voeg geplaatst wordt tussen de elementverharding - die regenwater ter plekke doorlaat en in de bodem laat infiltreren. De methode wordt inmiddels volop toegepast in de gemeente Bergen (Noord-Holland) en meerdere gemeenten tonen al interesse in het product.
32

Rioleringssector: bewustwording, verantwoordelijkheden en ontwikkelingen

De RIONEDdag 2015 was druk bezocht. Zo’n 750 geïnteresseerden kwamen naar het deze jaarlijkse dag in het Beatrix Theater in Utrecht om lezingen bij te wonen, te netwerken en kennis met collega’s uit te wisselen. Ook werd verslag gedaan van enkele activiteiten van Stichting RIONED.
35

Blokkerige toepassing wint RIONEDinnovatieprijs 2015

Antoine van Hout en Perry Peeters zijn werkzaam bij de gemeente Sint Anthonis en hebben de RIONEDinnovatieprijs gewonnen met hun bovengrondse toepassing van de Permeoblokken van Betonindustrie de Hamer. Het Permeoblok is een zeer poreuze betonnen buis om regenwater in bodems met hoge grondwaterstand ondergronds te infiltreren. De winnaars ontdekten dat regen ook prima is af te voeren door Permeoblokken verticaal te plaatsen met de openingen naar het maaiveld.
36

Productinfo

- KSB voert (pomp)druk op
- 40 procent recyclaat in DYKA 3-laags PVC-buizen KIWA gecertificeerd
- Systeem Yokogawa biedt verbeterde efficiency - Wavin scoort Recycore Technology Label - Achmea gebruikt afval als grondstof en energieopwekker