Gehele blad

Afkoppelverplichting: onze wens is Vlaams feit

Gehele blad
4

Berichten

Duurzaam energiecluster verlengt keuze voor Greenchoice
Aria’s in het riool
Fors minder overtredingen tijdens de schouw
Rioolwaterzuivering steeds beter
Ingenieursbureau zet zich in voor schoon drinkwater Vietnam
Kennis ventileren door ontlasting te bestuderen
8

Directeur VLARIO over koers kennisplatform

Het Vlaamse VLARIO bestaat dit jaar 24 jaar. Directeur Wendy Francken blikt terug op de successen van het kenniscentrum en overlegplatform. Ook kijkt ze vooruit en geeft ze aan wat de leden het komend jaar kunnen verwachten. Het overlegplatform timmert hard aan de weg en zoekt samenwerkingsverbanden met het buitenland op. De redactie sprak met Francken over al deze zaken en over haar aanwezigheid op de RIONEDdag.
11

Ook reparatie is mogelijk

Volgens de norm NEN 3300 is reparatie gedefinieerd als het herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte toestandswijziging wordt doorgevoerd. Reparatie is daarmee een lokale beheermaatregel waarmee alleen de technische levensduur van het te repareren deel van het rioleringsobject toeneemt.
12

Handreiking inventarisatie en inspectie

De gemeente Rotterdam, Stichting RIONED en STOWA hebben in 2013 in de proeftuin Persleidingen een beoordelingsmodel voor hoofdpersleidingen ontwikkeld. Dit beoordelingsmodel is in 2014 getest in acht praktijksituaties. De ervaringen zijn gebundeld tot een handreiking voor inventarisatie en inspectie.
15

Westfort kiest voor Nereda technologie

De Nereda technologie van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is door Westfort Vleesproducten geselecteerd om het afvalwater te zuiveren van een supermoderne slachterij in IJsselstein. Bij de otstandkoming van de zuivering waren dierenwelzijn, automatisering en duurzaamheid speerpunten zijn.
17

Nieuwe eenvoudige waterregels van kracht

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben nieuwe waterregels vastgesteld. De regels met de traditionele naam ‘Keur’ zijn eenvoudiger en er is minder vaak een vergunning nodig dan voorheen. Activiteiten rondom kleine watergangen zijn in veel gevallen zelfs vrijgesteld van regels. Met de nieuwe Keur dragen de waterschappen bij aan minder regels en minder administratiekosten voor burgers en bedrijven.
18

Krimpkous houdt wortels tegen

Bij de combinatie ‘bomen’ en ‘riolering’ wordt door beheerders nog wel eens de nodige vraagtekens gezet. Wortelingroei in de riolering is ongewenst en de wortels worden vaak direct verwijderd.Maar dit is weer schadelijk voor de begroeiing. Kortom, de relatie tussen rioolbeheerder en groenbeheerder wordt regelmatig op de proef gesteld. Dat probleem speelt echter niet in Zeewolde, want daar is een oplossing bedacht waardoor bomen en riolering prima samen gaan.
20

Medicijnresten rioolwater voor de deur gezuiverd

Het Sint Franciscus Gasthuis uit Rotterdam plaatst de komende maanden een Pharmafilter, zodat medicijnresten in afvalwater praktisch voor de deur gereinigd kunnen worden. Ook wordt het aantal afvalstromen binnen het ziekenhuis sterk verminderd door deze installatie. Sectormanager Vastgoed
23

Impact van extreme neerslag

Dankzij gedetailleerde data van het maaiveld kunnen we de wateroverlast en waterstroming ‘op de stoeptegel’ nauwkeurig berekenen. Maar bijna altijd wordt het effect van de riolering in deze berekeningen niet, of sterk vereenvoudigd, meegenomen. De gedachte daarachter is dat de riolering tijdens een extreme bui ‘vol is’. Maar klopt deze redenering wel, of is het een argument dat wordt gebruikt om niet met riolering te hoeven rekenen bij extreme buien? Voor de wijk Overwhere-Noord in Purmerend is met 3Di de proef op de som genomen.
25

Waterschapsbedrijf Limburg opent Centrale Regelkamer

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) – een samenwerkingsverband van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei – opende recentelijk in aanwezigheid van gouverneur Theo Bovens de Centrale Regelkamer in het waterschapskantoor in Roermond. De Centrale Regelkamer verzorgt straks de aansturing van het grootste deel van de zuiveringsinstallaties, gemalen en bergbezinkbassins in geheel Limburg.
26

Voortrekkersrol aanpak erfafspoeling voor Fryslân

Wetterskip Fryslân en agrarische belangenorganisaties zijn de eersten in Nederland die afspraken hebben gemaakt om de verontreiniging van het oppervlaktewater door erfafspoeling breed in de sector in Fryslân terug te dringen. Deze unieke overeenkomst is vastgelegd in het convenant Erfafspoeling. LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Agrarische Jongeren Fryslân (AJF) en Wetterskip Fryslân bekrachtigden vanmiddag met een handtekening het convenant.
27

COLUM: Degradatie

Graag vraag ik een ogenblik uw aandacht voor het woord ‘degradatie’. Waarschijnlijk dat u het woord al kent uit een andere context, maar nog niet in verband met riolering. Binnen ons vakgebied wil ik het woord degradatie een plek geven.
28

Brits super-riool komt eraan

In het vorige nummer van Riolering stond een artikel over het ‘super-riool’. In Londen wordt al jarenlang over een uitbreiding van het huidige stelsel gesproken. In 2016 moet er met de werkzaamheden gestart worden. De bedrijven die de klus gaan klaren zijn inmiddels bekend.
30

Boostergemalen en reinigingstechnieken

Onlangs organiseerde Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst waar twee onderwerpen centraal stonden: Boostergemalen en Reinigingstechnieken voor rioolpersleidingen.
32

Gemeente loopt voorop

In Neerpelt zijn in de periode 2013 tussen 2014 19 IBA’s geplaatst. IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Deze systemen zijn geïnstalleerd bij woningen die te ver van de riolering liggen om aangesloten te worden. Op 14 januari jongstleden werd het laatste exemplaar van de reeks geplaatst. In totaliteit investeerde de gemeente voor 90.000 euro in IBA’s. Hiervan werd 42.750 euro betoelaagd.
35

Relinen asbestleidingen is nichemarkt

Tubus System renoveert standleidingen met liggende leidingen in de woningen. Vaak wordt gedacht dat relinen gaat om de koustechniek met uitfrezen, maar bij dit bedrijf hanteert men een puittechniek. Area Sales Manager Sander van Delft vertelt over de werkwijze van het bedrijf.
38

Productinfo en agenda

Wavin scoort Recycore Technology Label
Achmea gebruikt afval als grondstof en energieopwekker